Polymeriska självhäftande vinyler

polymeric

Polymeriska självhäftande vinyl för storformattryck. Olika typer av självhäftande vinyl som ska användas för långvarig reklam såsom vinyldekaler och reklamdekaler till butiksfönster, bokstäver och bakgrundsbelysta applikationer.